Социален асистент

Ел.Хюмън ЕООД е лицензирана агенция за подбор на персонал с лиценз издаден от МТСП с № 2336/23/08/2017г. И доставчик на услугата Социален асистент с №01990-0003

Социалният асистент е подходящ за хора с увреждания и/или възрастни, които изпитват затруднения да напускат самостоятелно жилището си, поради което попадат в риск от социална изолация и имат нужда от социални контакти, общуване, организиране на ежедневието и бита.

Социалния асистент е подходящ за хора, които:

-имат притеснения, трудности и задръжки в общуването и са се затворили в себе си, което ги подлага на риск от изпадане в дълготрайна социална изолация.

-самотно живеещи възрастни хора;

-хора в риск от социална изолация – липса на социални контакти и социални взаимодействия, чувство за неадекватност, крайна чувствителност за негативни отзиви и др.;

-хора с проблеми, свързани със социализацията и общуването;

-хора, преживели психологическа травма след диагностициране на онкологични, психиатрични и  неврологични болести.

Социалният асистент помага на клиента с:

 • осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена);
 • прием на лекарства и осъществяване на други дейности, поддържащи здравето;
 • приготвяне на храна и хранене;
 • боравене с лични вещи и документи;
 • ползване на баня и тоалетна.
 • Социалният асистент предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в домашната среда;
 • При спешен случай незабавно информира на тел.112, екипа на Центъра, роднините и личния лекар на потребителя;
 • Подпомагане на хора с увреждания, напуснали специализирана институция. Оказване на помощ и подкрепа на техните близки във връзка със социализирането на пациента и активното му възстановяване в домашна среда;
 • Административна помощ, свързана със социалните, пенсионните и здравните права и процедури – попълване и подаване на документи след консултация с експертите на Центъра;
 • Подпомагане на общуването, създаването и поддържането на социални контакти;
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи за дома с участието на обслужваното лице;
 • Придружаване извън дома – разходка, културни мероприятия и др. според потребностите и в рамките на специфичните възможности на потребителя;

Доставчикът и неговият персонал се отнасят с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители.

Как работим

Задължително посещаваме дома на клиента си и заедно изготвяме индивидуален план за грижа, съобразен  с потребностите на лицето, очакванията на семейството и близките. Като например, какъв човек желаят да наемат и дали задължително да е медицинско лице, преминало през курсове или може и без опит. Ние също даваме оценка дали лицето се нуждае от специалист или може и човек без медицинско образование да полага нужните грижи.

Подписваме договор, които е поставен в нашият сайт, където също можете да прегледате нашите удостоверения и лицензи.

Подбора

Ние не сме само посредник, а Ваш партньор и се стремим към максимална сигурност. Затова предварително проверяваме кандидатите, с които ще Ви срещнем.

Кандидатите преминават през интервю. Те ни представят автобиография, попълват въпросник, няколко психологически теста, наблюдаваме езика на тялото им, поведението им и се уверяваме в техните способности. За целта използваме тестова методика за подбор и оценка на персонал.

Търсенето за правилен кандитат бива съобразено с Вашите индивидуални изкисвания.

В срок от 3 до 14 дни ви предоставяме кандидати, отговарящи на вашите изисквания. Разполагаме и със собствена база данни.

Преди интервю между страните, осигуряваме пълна и актуална информация както на клиента за подходящите кандидати, така и на личните асистенти за предлагащите работа.

Гарантираме на всички наши клиенти пълна конфиденциалност. Нашите консултанти ще Ви посъветват как да проведете интервюто с личния асистент.

Документи

Задължително изискваме от социалните асистенти пакет с изрядни документи – медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, референции от предишен работодател (ако има такива), документи за завършено образование, сертификат за завършен курс по първа помощ към БЧК или друга сертифицирана организация или учебно заведение, квалификации и правомощия (ако има такива)

Имате право да видите документите за самоличност, шофьорската книжка (ако има), медицинското свидетелство, свидетелството за съдимост и препоръките от предишни работодатели на социалните асистенти.

Такси и комисионни

Ел.Хюмън ЕООД работи с комисионна такса и в нея не влиза заплащането на социалния асистент. Комисионната такса за наемането на социален асистент е в размер на 600 лв и се заплаща еднократно, на два етапа.

С подписване на договорът се заплаща 50% от стойността и след намиране на социален асистент другите 50%.

Гаранция

Не всичко свършва с подписване на договор.

Имате 1 месец, в които може да поискате да наемете друг социален асистент вместо сегашния, а ако той напусне поради лични, здравословни или други причини, ние ще Ви намерим друг, без да изискваме посредническа такса.

декларация за лични данни

договор за всички длъжности

Заявка за социален асистент:

Моля в полето да напишете кои дни от седмицата ще бъдат почивни за детегледачката.
Ако имате, моля да ги впишете в полето
Ако нямате, моля впишете "не" в полето.
Ако имате, в това поле можете да впишете дали искате да бъде мъж или жена. Ако нямате, моля да впишете "не"
Ако нямате, моля впишете "не". Ако имате, моля уточнете какво е вашето предпочитание.
Ако има, моля уточнете какъв език се изисква. В противен случай, впишете "не"
Ако имате предпочитания, можете да ги впишете. В противен случай, впишете "не".
Ако имате предпочитания, можете да ги впишете. В противен случай, впишете "не".
Ако имате предпочитания, можете да ги впишете. В противен случай, впишете "не".
Моля подробно да опишете какви задължения ще има личния асистент