Домашен помощник

Ел.Хюмън ЕООД е лицензирана агенция за подбор на персонал с лиценз издаден от МТСП с № 2336/23/08/2017г. която е доставчик на услугата  домашен помощник с  №01990-0002

Домашния помощник е необходим, когато е налице ниско качество на живот на възрастни, болни и хора с увреждания.

Агенцията и нейният персонал се отнасят с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители.

Какви хора имат нужда от домашен помощник?

  • Самотно живеещи възрастни хора;
  • Хора, които по здравословни причини не са в състояние сами да се грижат за себе си и дома си;
  • Хора с увреждания;
  • Хора с трудна подвижност;

Как работим

Задължително посещаваме дома на клиента си и заедно изготвяме индивидуален план за грижа, съобразен с нуждите на лицето, очакванията на семейството и близките и според това се преценява какъв опит и умения е нужно да има домашния помощник, както и дали работата изисква той да има медицинско образование.

Подписваме договор, които е поставен в нашия сайт. Там можете да намерите и нашите лицензи.

Подбора

Ние не сме само посредник, а Ваш партньор и се стремим към максимална сигурност. Затова предварително проверяваме кандидатите, с които ще Ви срещнем.

Кандидатите преминават през интервю. Те ни представят автобиография, попълват въпросник, няколко психологически теста, наблюдаваме езика на тялото им, поведението им и се уверяваме в техните способности. За целта използваме тестова методика за подбор и оценка на персонал.

Търсенето за правилен кандитат бива съобразено с Вашите индивидуални изкисвания.

В срок от 3 до 14 дни ви предоставяме кандидати, отговарящи на вашите изисквания. Разполагаме и със собствена база данни.

Преди интервю между страните, осигуряваме пълна и актуална информация както на клиента за подходящите кандидати, така и на домашните помощници за предлагащите работа.

Гарантираме на всички наши клиенти пълна конфиденциалност. Нашите консултанти ще Ви посъветват как да проведете интервюто с домашните помощници.

Документи

Задължително изискваме от домашните помощници пакет с изрядни документи – медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, референции от предишен работодател (ако има такива), документи за завършено образование, сертификат за завършен курс по първа помощ към БЧК или друга сертифицирана организация или учебно заведение, квалификации и правомощия (ако има такива)

Имате право да видите документите за самоличност, шофьорската книжка (ако има), медицинското свидетелство, свидетелството за съдимост и препоръките от предишни работодатели на домашните помощници.

Гаранция

Не всичко свършва с подписване на договор с избраната от Вас домашен помощник

Имате 1 месец, в който може да поискате да наемете друга домашен помощник вместо сегашния, а ако той напусне поради лични, здравословни или други причини, ние ще Ви намерим друг, без да изискваме посредническа такса.

Такси и комисионни

Агенция Ел. Хюмън ЕООД работи с комисионна такса за подбор на домашни помощници.

Таксата за наемане чрез нашата агенция е 600 лв. В нея не се включва заплатата на домашната помощница. Комисионната се заплаща на два етапа – при подписване на договор се внася 50% от стойността и след наемането на домашната помощница- другите 50%.

декларация за лични данни

договор за всички длъжности

Заявка за домашен помощник:

Моля в полето да напишете кои дни от седмицата ще бъдат почивни за детегледачката.
Ако имате, моля да ги впишете в полето
Ако нямате, моля впишете "не" в полето.
Ако имате, в това поле можете да впишете дали искате да бъде мъж или жена. Ако нямате, моля да впишете "не"
Ако нямате, моля впишете "не". Ако имате, моля уточнете какво е вашето предпочитание.
Ако има, моля уточнете какъв език се изисква. В противен случай, впишете "не"
Ако имате предпочитания, можете да ги впишете. В противен случай, впишете "не".
Ако имате предпочитания, можете да ги впишете. В противен случай, впишете "не".
Ако имате предпочитания, можете да ги впишете. В противен случай, впишете "не".
Моля подробно да опишете какви задължения ще има личния асистент