Личен Асистент

Ел.Хюмън ЕООД е лицензирана агенция за подбор на персонал  с лиценз издаден от МТСП с № 2336/23/08/2017г. И доставчик на услугата ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  с  №01990-0001

Предлагаме ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Личният асистент участва активно в живота на клиента, затова между тях трябва да има взаимно доверие и уважение

Личния асистент е подходящ за хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности (предимно физически увреждания), попадащи в риск от социална изолация, хора които по здравословни  причини са в невъзможност да напускат дома си сами, нуждаещи се от помощ във всички ежедневни дейности, не само в частта на комуналното и битово обслужване, неспособни да се грижат за дома си и за себе си сами.

Какво прави личния асистент?

Личния асистент осъществява ежедневни дейности и се грижи за личните нужди на клиента, като например:

-осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на лична хигиена);

-хигиена на помещението, което потребителят обитава;

– напомняне за прием на лекарства и осъществява други дейности, поддържащи здравето;

– Придружаване при посещение на лекар и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания, рехабилитация, лечебна физкултура;

-приготвяне на храна и хранене;

-боравене с лични вещи и документи;

-ползване на баня и тоалетна;

-съпровождане извън дома;

-пране и гладене на дрехи;

-при необходимост пазаруване на храна или лекарства;

-Разнообразяване на ежедневието – четене на глас на вестници, списания, книги, настолни игри;

-Поддържане на връзка със семейството на потребителя и предоставяне на текуща информация за състоянието му.

Личния асистент се отнася с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители.

Как работим

Задължително посещаваме дома на клиента си и заедно изготвяме индивидуален план за грижа, съобразен  с потребностите на лицето, очакванията на семейството и близките. Като например, какъв човек желаят да наемат и дали задължително да е медицинско лице, преминало през курсове или може и без опит. Ние също даваме оценка дали лицето се нуждае от специалист или може и човек без медицинско образование да полага нужните грижи.

Подписваме договор, които е поставен в нашият сайт, където също можете да прегледате нашите удостоверения и лицензи.

Подбора

Ние не сме само посредник, а Ваш партньор и се стремим към максимална сигурност. Затова предварително проверяваме кандидатите, с които ще Ви срещнем.

Кандидатите преминават през интервю. Те ни представят автобиография, попълват въпросник, няколко психологически теста, наблюдаваме езика на тялото им, поведението им и се уверяваме в техните способности. За целта използваме тестова методика за подбор и оценка на персонал.

Търсенето за правилен кандитат бива съобразено с Вашите индивидуални изкисвания.

В срок от 3 до 14 дни ви предоставяме кандидати, отговарящи на вашите изисквания. Разполагаме и със собствена база данни.

Преди интервю между страните, осигуряваме пълна и актуална информация както на клиента за подходящите кандидати, така и на личните асистенти за предлагащите работа.

Гарантираме на всички наши клиенти пълна конфиденциалност. Нашите консултанти ще Ви посъветват как да проведете интервюто с личния асистент.

Документи

Задължително изискваме от личните асистенти пакет с изрядни документи – медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, референции от предишен работодател (ако има такива), документи за завършено образование, сертификат за завършен курс по първа помощ към БЧК или друга сертифицирана организация или учебно заведение, квалификации и правомощия (ако има такива)

Имате право да видите документите за самоличност, шофьорската книжка (ако има), медицинското свидетелство, свидетелството за съдимост и препоръките от предишни работодатели на личните асистенти.

Такси и комисионни

Ел.Хюмън ЕООД работи с комисионна такса и в нея не влиза заплащането на личния асистент. Комисионната такса за наемането на личен асистент е в размер на 600 лв и се заплаща еднократно, на два етапа.

С подписване на договорът се заплаща 50% от стойността и след намиране на личен асистент другите 50% .

Гаранция

Не всичко свършва с подписване на договор.

Имате 1 месец, в които може да поискате да наемете друг личен асистент вместо сегашния, а ако той напусне поради лични, здравословни или други причини, ние ще Ви намерим друг, без да изискваме посредническа такса.

декларация за лични данни

договор за всички длъжности

Заявка за личен асистент:

 

Моля в полето да напишете кои дни от седмицата ще бъдат почивни за детегледачката.
Ако имате, моля да ги впишете в полето
Ако нямате, моля впишете "не" в полето.
Ако имате, в това поле можете да впишете дали искате да бъде мъж или жена. Ако нямате, моля да впишете "не"
Ако нямате, моля впишете "не". Ако имате, моля уточнете какво е вашето предпочитание.
Ако има, моля уточнете какъв език се изисква. В противен случай, впишете "не"
Ако имате предпочитания, можете да ги впишете. В противен случай, впишете "не".
Ако имате предпочитания, можете да ги впишете. В противен случай, впишете "не".
Ако имате предпочитания, можете да ги впишете. В противен случай, впишете "не".
Моля подробно да опишете какви задължения ще има личния асистент