Декларация за лични данни

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

Долуподписаният……………………………………………………………………………………

(име, презиме и фамилия)

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

Съгласен/на съм  Агенция за подбор на персонал „Ел.Хюмън ЕООД ЕИК 202179995 Адрес на управление Ул.Димитър Гущанов 6 да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с ползването за  подбор на детегледачка,домашна помощница,личен асистент ,социален асистент,грива за възрастни,почистване на офиси

 

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • че данните се събират само в база данни на  Ел.Хюмън ЕООД
  • че данните ми се събират само с цел  подбор на персонал заявен от мен

 

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

 

 

дата ………………….

гр. София                                                     ДЕКЛАРАТОР:……………………